Online

Mocht je geen tijd hebben om naar de praktijk te komen of heb je aan het eerste zetje genoeg om de draad zelf op te pakken, dan kun je kiezen voor online begeleiding. Het traject verloopt hetzelfde als de één-op-één begeleiding, alleen dan via de mail. Dit betekent dat je zelf moet beschikken over een weegschaal. Wat krijg je hier voor terug:
– 1x een persoonlijk voedings- en beweegadvies n.a.v. je ingevulde intakeformulier
– 1x per week een persoonlijk advies n.a.v. je ingevulde eetdagboek
– 2x per week beantwoord ik je vragen over de mail.
– Alle informatie die op jou van toepassing is die je tijdens een persoonlijk consult ook zou krijgen.

Step Forward