Versnellingsopgave in Breda

Projectdatum
23-03-2023
Bread Breda 2
Terug

Versnellingsopgave in Breda

Het is alweer even geleden dat we iets deelden over de ontwikkelingen in Breda, maar ze staan niet stil in het mooie zuiden! 

Voor een aantal grote partijen waaronder Van Agtmaal B.V.Dennenborgh GroupBPD Gebiedsontwikkeling en Gemeente Breda heeft onze collega Arjan Bleesing de afgelopen periode de haalbaarheid van een nieuw project onderzocht: STADSWIJK BREAD. 

Aan de Ettensebaan in Breda, kwam een aantal jaar geleden een einde aan een stukje jarenlange bakkershistorie. Waar voorheen de broden van bakkerij Borgesius uit de oven kwamen, is momenteel een lege fabriekshal te vinden. De fabriek zal zeer waarschijnlijk binnenkort plaats gaan maken voor de bouw van woningen. Het College heeft onlangs namelijk een positief besluit genomen en haar vertrouwen uitgesproken over de kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage die het plan levert aan de woningbouwopgave in Breda. Een mooie volgende stap in de ontwikkeling!

Stepforward heeft de kansen en risico’s voor deze locatie onderzocht met betrekking tot de verontreiniging, het bouwrijp maken en het uitzoeken van de saneringsmogelijkheden. Daarnaast wordt er gekeken of de saneringskosten eventueel afgekocht kunnen worden, waardoor de eigenaar van de risico’s af is. 

Meer weten over dit gave project en de ontwikkelingen volgen, check dan: www.nieuwbouw-bread.nl!