Terug
10-04-2023

Consortium onderzoekt ontwikkeling IBC locaties

Het is inmiddels wel bekend dat er een groot aantal locaties in Nederland flink verontreinigd zijn. Denk aan gemeentelijke vuilstortlocaties die door heel het land verspreid liggen, maar zo zijn er nog talloze ander voorbeelden te noemen met een permanente verontreiniging. Voor dit type locaties bleek het niet mogelijk om deze volledig te saneren in verband met technische of financiële factoren. Deze verontreinigingen worden met zogenaamde ‘nazorgmaatregelen’, zoals damwanden, grondwateronttrekkingen en/of monitoring, op hun plaats gehouden. 

Tegelijkertijd neemt de ruimtedruk in Nederland vanuit diverse opgaven toe: woningnood, duurzame energievoorziening en klimaatverandering vragen om ruimte. Verontreinigde locaties blijven vaak uit beeld als ontwikkellocatie voor deze opgaven. Ontwikkeling lukt vooral op locaties waar de (woning)vraag hoog is, zoals in hoogstedelijke gebieden. De overige locaties vormen een onvervuld potentieel voor deze opgaven. Zij kunnen naar verwachting substantieel bijdragen, maar deze potentie is nauwelijks in beeld. Tijd om hier iets aan te doen!

We zijn heel trots dat Stepforward een bijdrage levert in een consortium onder leiding van Saxion University of Applied Sciences,  Rotterdam University of Applied Sciences en Wageningen University & Research dat onderzoek doet naar het ontwikkelen van verontreinigde locaties. Het onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek van het lectoraat en vindt plaats in het kader van het landelijke Programma Afbouw Nazorg. 

Het doel van het onderzoek is om deze terreinen bij te laten dragen aan opgaven als klimaat, energie en verstedelijking. Een onderwerp dat ons natuurlijk past als een perfecte jas. Meer lezen? Check hier het volledige nieuwsbericht van Saxion: https://lnkd.in/eu3GzjMA 
 

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op