Terug

Begeleiding bodemonderzoek

Wanneer je een bodemonderzoek laat uitvoeren, heb je met veel (administratieve) processen te maken. Hoe kies ik het juiste adviesbureau? Zijn de juiste stukken al aanwezig uit het kadaster of de gemeente? Wat is historie van de verontreiniging? Het kan van grote waarde zijn om het bodemonderzoek door Stepforward te laten begeleiden. Zowel in administratieve als emotionele zin. Wij kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar juist ook naar het toekomstige gebruik. Daarnaast houden we zicht op de financiën en planning. Indien gewenst leveren we de stukken aan. Er wordt daarnaast besproken of aanvullend onderzoek nodig is, en zo ja, hoe dit constructief aangepakt dient te worden.

Onderzoeken bodemverontreiniging
Om diverse redenen kan een bodemonderzoek nodig worden geacht. Normaal gesproken wordt er bij (verdenking van) een bodemverontreiniging eerst een historisch onderzoek uitgevoerd. Dit wordt ook wel een vooronderzoek genoemd. Hier wordt simpelweg gekeken naar de oorsprong van de verontreiniging en de ontwikkeling hiervan. Wat is hiervan vastgelegd? Daarna volgt een verkennend bodemonderzoek of een actualiserend bodemonderzoek. Dit laatste is van toepassing indien het oorspronkelijke onderzoek meer dan 5 jaar geleden is uitgevoerd. Het is dan essentieel om te laten onderzoeken hoe de verontreiniging zich heeft ontwikkeld, zodat een actueel beeld wordt geschetst en er je niet voor verassingen komt te staan. Indien nodig wordt vervolgens een nader onderzoek uitgevoerd, waarbij de verontreiniging verder wordt onderzocht op afwijkende uitkomsten van eerder onderzoek.

Met onze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat het proces zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt. Onze specialisten staan altijd voor je klaar bij vragen en houden je uiteraard continue op de hoogte van de voortgang.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op