Terug

Begeleiding sanering en sloop

Wanneer een verontreinigde locatie geschikt moet worden gemaakt voor een nieuwe functie, moet er eventueel eerst op de locatie gesloopt worden waarna de bodem gesaneerd kan worden. Zodra je weet wat er precies in de bodem zit en met welke type verontreiniging je te maken hebt, kan de beste saneringsoplossing worden bepaald. Er zijn grofweg drie  saneringstypen mogelijk: verwijderen, isoleren, beheren en controleren van de verontreinigingsbron. Het verwijderen van de grond kan op verschillende manieren. Zo kan de grond worden afgegraven, maar kunnen ook biologische methodes worden gebruikt waardoor de verontreiniging op locatie ‘opgelost’ wordt.

Vergunningstraject sanering en sloop
Het vergunningstraject behoeft speciale aandacht. Zo moet er een BUS-melding worden verzorgd  of een saneringsplan worden ingediend. Een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering) is een saneringsplan waarin staat beschreven hoe de sanering uitgevoerd gaat worden. Het moet hierbij gaan om een ernstige bodemverontreiniging, veroorzaakt voor 1987 en heeft een geldigheidsduur van een jaar. Wanneer een BUS-melding niet van toepassing is wordt een regulier saneringsplan opgesteld waarin de saneringsdoelstellingen staan geformuleerd. Deze moet vervolgens worden goedgekeurd door de overheid.

Onafhankelijk advies sanering
Bij Stepforward geven wij altijd eerst een uitgebreid onafhankelijk advies, waarna we over gaan tot begeleiding van de sanering. Indien gewenst nemen wij de gehele organisatie van de sanering en de nazorg voor je uit handen. Met ons grote netwerk in de saneringsbranche, leggen wij de juiste verbanden en zorgen ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook kunnen eventuele sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de sanering door ons worden verzorgd. We kunnen de partijen inkopen, waarbij we rekening houden met procedures, wetgeving, maar ook met je persoonlijke wensen en budget. De wijze van sanering is hierin van groot belang. Het subsidietraject nemen we direct mee, er kan namelijk in een groot aantal gevallen aanspraak worden gemaakt op overheidssubsidiering. Dit kan financieel van doorslaggevend belang zijn voor de uitvoering van de sanering.

Toezicht traject en nazorg sanering
We houden tijdens het gehele traject toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en houden je hierbij continue op de hoogte van de voortgang. Van de sanering wordt een verslag opgesteld, dat vervolgens geëvalueerd wordt. Is de sanering goed uitgevoerd of zijn er nog resten aanwezig? In een nazorgplan staan de maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden, zoals monitoring en actieve beheersmaatregelen.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op